Verpakken

Packaging

Verpacken

Embalaje

Wij kunnen uw materiaal verpakken in standaard 3-wandige witte papieren zakken met een inhoud van 20 of 25 kg.

We can package your materials in standard 3-sided 20 or 25 kg white paper sacks.

Wir können Ihr Material in 3-wandige 20 bzw. 25 Kg-Papiersäcke verpacken.

Podemos embalar su material en sacos de papel blanco de triple capa con una capacidad de 20 o 25 kg.

Wilt u dat uw product kenmerkend de markt op gaat ? Docomar kan direct afzakken in uw eigen papieren zakken en deze voorzien van uw etiketten.

De pallets worden voorzien van onder- en topvel en in folie gewikkeld. Een aanvulling met palletlabel is geen probleem.

Op beide locaties beschikt Docomar over een batterij silo’s met een inhoud van 65 m³ tot 100 m³. Ook afleveren in siloblaaswagen kan uw keuze zijn.

Naast zakgoed bestaat ook de mogelijk om af te vullen in Bigbags. Het vulstation is voorzien van weegcellen en indicators. U geeft aan op welk gewicht wij gaan afvullen ! Uiteraard worden de bigbags met uw aangeleverde gegevens gelabeld.

Laat ons gerust weten indien u zelf ideeën of verplichtingen aangaande emballage heeft: uw overzeese exportpartijen kunnen we bijvoorbeeld sealen en gereed zetten op HT- of  plastic pallets, wikkelen in netfolie en voorzien van drybags.

Would you like your product to be distinguishable when it’s marketed? Docomar can package directly into your own paper sacks and with your own labels.

The pallets have a bottom and top sheet and are wrapped in foil. A supplement with pallet label is no problem.

At both locations, Docomar has an array of silos with a content of 65 m³ to 100 m³. You can also choose delivery in silo pneumatic van.

Aside from bagged goods, there is also the possibility to fill in bigbags. The filling station has weighing cells and indicators. You indicate the weight you wish us to fill! Of course, the bigbags are labelled with the data you provide.

Please feel free to let us know if you have your own ideas or obligations for packaging: for example, we can seal and prepare your oversees export batches on HT or plastic pallets, wrapped in net foil and provided with drybags.

Möchten Sie, dass Ihr Produkt gekennzeichnet auf den Markt gelangt? Docomar kann die Produkte direkt in Ihre eigenen Papiersäcke verpacken und diese anschließend mit Ihren Etiketten versehen.

Die Paletten werden mit einer Unter- und Oberschicht versehen und in Folie gewickelt. Es können auch Palettenlabels  angebracht werden.

Beide Niederlassungen verfügen über Batteriesilos mit einer Kapazität von 65 m³ bis 100 m³. Wir können Ihnen die Produkte auch in Silowagen liefern.

Wir können Ihre Produkte selbstverständlich auch in Bigbags abfüllen. Die Füllstation ist mit Wiegezellen und Indikatoren ausgestattet. Sie entscheiden über das Abfüllgewicht!  Selbstverständlich werden die Bigbags mit den von Ihnen gelieferten Labels versehen.

Teilen Sie uns ruhig Ihre Ideen bzw. Verpackungsvorschriften mit: Ihre Exportprodukte für den Überseetransport können von uns auf Wunsch versiegelt, auf HT- oder Kunststoffpaletten gestapelt, in Netzfolie gewickelt und mit Drybags versehen werden.

¿Desea comercializar su producto en el mercado de forma diferenciada? Docomar realiza el embalaje utilizando directamente sus sacos de papel y provistos de sus etiquetas.

Los palets van provistos de una hoja superior e inferior y enrollados en una cinta. Adicionalmente podemos etiquetar los palets.

En los dos centros de producción, Docomar dispone de diversos silos con una capacidad de 65 m³ a 100 m³. Si lo desea, también podemos realizar la entrega en camión silo.

Además de sacos, también existe la posibilidad de embalaje en big-bags. La estación de llenado está equipada con células de carga e indicadores. Basta con que nos indique el peso que desea para el llenado. Naturalmente, los sacos big-bags son etiquetados conforme a sus especificaciones.

No dude en comunicarnos cualquier sugerencia o exigencia respecto al embalaje: por ejemplo, podemos sellar sus lotes para exportación a ultramar y disponerlos en palets isotérmicos o de plástico, envueltos en cinta de red y provistos de bolsas desecantes.

Vragen?

Questions?

Fragen Sie?

Preguntar?

Informeert u gerust naar de mogelijkheden binnen ons bedrijf. Of kom langs, er is altijd verse koffie!

Feel free to inquire about what our company has to offer. Or drop by, we always have fresh coffee!

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten unseres Unternehmens. Oder kommen Sie doch einfach vorbei, eine Tasse Kaffee steht immer bereit!

Infórmese de las distintas posibilidades que ofrece nuestra empresa. O si lo prefiere, visítenos en nuestras oficinas donde estaremos encantados de atenderle.

[[nl]]contact[[en]]contact[[de]]kontakt[[es]]contactar