Kwaliteit

Quality

Qualität

Calidad

Voederveiligheid staat hoog genoteerd bij Docomar BV. Wij staan immers aan het begin van de voedselketen.

Feed safety has high priority at Docomar BV. After all, we’re at the start of the food chain.

Docomar BV legt großen Wert auf die Futtersicherheit. Wir stehen in der Nahrungskette immerhin ganz oben.

La seguridad alimentaria es un objetivo prioritario para Docomar BV, porque somos el primer eslabón de la cadena alimentaria.

Om aan te tonen dat wij niet alleen zeggen maar ook doen, zijn beide productielocaties afzonderlijk GMP+ gecertificeerd volgens standaard B1 van het certificatieschema diervoedersector 2006. We zijn geregistreerd bij de NVWA volgens VO. 183/2005 voor diervoederhygiëne. En volgens VO. 1069/2009 inzake gezondheidsvoorschriften ‘’niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten’’.

Eens per maand wordt dit onaangekondigd verzorgd door de Voedsel en Warenautoriteit. Wij kunnen voor u de gezondheidscertificaten verzorgen wanneer u, uw goederen buiten de EU gaat transporteren.

07-2010 heeft Trusq de status Groen aan Docomar afgegeven.

De algemene voorwaarden van Docomar B.V., welke gedeponeerd zijn bij de KvK onder nr: 30180526, kunt u vinden door te klikken op onderstaande knop.

To show that we practice what we preach, both production locations are independently GMP+ certified in accordance with standard B1 of the Certification Scheme for the Animal Feed Sector 2006. We are registered with the NVWA according to VO. 183/2005 for feed hygiene. And according to VO. 1069/2009 on health conditions “animal by-products not intended for human consumption’’.

And once a month, the Food and Consumer Product Safety Authority monitors the production lines unannounced. We can provide health certificates for you when you are going to transport your goods outside the EU.

07-2010 has Trusq the status green to Docomar issued.

The general conditions of Docomar B.V., which are registered with the KvK under NR: 30180526, can be found by clicking on the button below.

Um belegen zu können, dass wir unsere Sichtweise auch in die Tat umsetzen, sind beide Produktionsstandorte unabhängig voneinander GMP+ zertifiziert gemäß Standard B1 des Zertifizierungsschemas für den Futtermittelsektor 2006. Wir sind bei NWVA registriert nach VO. 183/2005 für Tierfutterhygiene. Und nach VO. 1069/2009 betreffs gesundheitlichen Bedingungen „Tierische Nebenprodukte, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind‘‘.

Einmal monatlich erfolgt eine unangekündigte Kontrolle durch das Amt für Verbraucherschutz und Ernährung. Wir können Ihnen Gesundheitszertifikate zur Verfügung stellen, wenn Sie Ihre Waren außerhalb der EU transportieren.

07-2010 hat Trusq den Status grün zu Docomar ausgestellt.

Die allgemeinen Bedingungen von Docomar B.V., die bei der KvK unter NR: 30180526 registriert sind, Klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Como reconocimiento de nuestro compromiso de hacer lo que decimos, cada uno de nuestros dos centros de producción ha recibido la certificación GMP+ según el estándar B1 del esquema de certificación aplicable al sector de piensos para el año 2006. Estamos registrados con el NVWA según VO. 183/2005 para la higiene de los piensos. Y de acuerdo con la VO. 1069/2009 sobre las condiciones de salud “subproductos animales no destinados al consumo humano’’.

Podemos proporcionarle certificados de salud para usted cuando vaya a transportar sus mercancías fuera de la UE.

07-2010 tiene Trusq el estado verde a Docomar emitido.

Los términos y condiciones generales de Docomar B.V., que están registrados en la cámara de comercio bajo el NR: 30180526, Se puede encontrar haciendo clic en el botón de abajo.

Algemene Voorwaarden

Wij zijn gecertificeerd door

We are certified by

Wir sind zertifiziert von

Estamos certificados por

Certificaten

Certificates

Zertifikate

Certificados

Vragen?

Questions?

Fragen Sie?

Preguntar?

Informeert u gerust naar de mogelijkheden binnen ons bedrijf. Of kom langs, er is altijd verse koffie!

Feel free to inquire about what our company has to offer. Or drop by, we always have fresh coffee!

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten unseres Unternehmens. Oder kommen Sie doch einfach vorbei, eine Tasse Kaffee steht immer bereit!

Infórmese de las distintas posibilidades que ofrece nuestra empresa. O si lo prefiere, visítenos en nuestras oficinas donde estaremos encantados de atenderle.

[[nl]]contact[[en]]contact[[de]]kontakt[[es]]contactar