Voederveiligheid staat hoog genoteerd bij Docomar BV.

Kwaliteit

Voederveiligheid staat hoog genoteerd bij Docomar BV. Wij staan immers aan het begin van de voedselketen.

Om aan te tonen dat wij niet alleen zeggen, maar ook doen, zijn beide productielocaties afzonderlijk GMP+ gecertificeerd volgens standaard B1 van het certificatieschema diervoedersector 2006. We zijn geregistreerd bij de NVWA volgens VO. 183/2005 voor diervoederhygiëne. En volgens VO. 1069/2009 inzake gezondheidsvoorschriften ‘’niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten’’.

Wij kunnen voor u de gezondheidscertificaten verzorgen wanneer u, uw goederen buiten de EU gaat transporteren.

De algemene voorwaarden van Docomar B.V., welke gedeponeerd zijn bij de KvK onder nr: 30180526, zijn onder het tabblad “Nieuws” te vinden.

Kwaliteit

Monstername
Alle binnenkomende goederen zijn uw eigendom. Docomar gaat er van uit dat u in het bezit bent van analyses; u weet wat u heeft gekocht. Mocht er om bepaalde reden alsnog een monster moeten worden gestoken, is dat natuurlijk geen probleem.

Iedere middag worden door erkende laboratoria alle monsters op onze locaties opgehaald. We kunnen het product uiteraard ook versturen naar een laboratorium van uw keuze.

Productiemonsters worden door Docomar wel standaard genomen. Eén voor u als opdrachtgever,  eventueel één voor het laboratorium en één voor Docomar zelf.

GMP+
Voederveiligheid is HET begrip in de diervoederketen. Docomar is zich zeer bewust van de kwaliteitseisen wat dit met zich meebrengt. Beide locaties van Docomar zijn daarom afzonderlijk gecertificeerd volgens GMP+ standaarden.